Sản phẩmsản phẩm Ghế phòng chờ Tổng đài: 04.3540.1580

Ghế phòng chờ

Ghế chờ GC04LT-3
Ghế chờ GC04LT-3 1.766.000 VND
Ghế chờ GC04LC-3
Ghế chờ GC04LC-3 1.957.000 VND
Ghế chờ GC03-5
Ghế chờ GC03-5 3.121.000 VND
Ghế chờ GC02-5
Ghế chờ GC02-5 1.928.000 VND
Ghế chờ GC02-4
Ghế chờ GC02-4 1.480.000 VND
Ghế chờ GC02-3
Ghế chờ GC02-3 1.193.000 VND
Ghế chờ GC02-2
Ghế chờ GC02-2 907.000 VND
Ghế chờ GC01S-5
Ghế chờ GC01S-5 4.009.000 VND
Ghế chờ GC01S-4
Ghế chờ GC01S-4 3.198.000 VND
Ghế chờ GC01MD-4
Ghế chờ GC01MD-4 4.248.000 VND
Ghế chờ GC01MD-3
Ghế chờ GC01MD-3 3.436.000 VND
Ghế chờ GC01MD-2
Ghế chờ GC01MD-2 2.625.000 VND
Ghế chờ GC01M-4
Ghế chờ GC01M-4 3.675.000 VND
Ghế chờ GC01M-3
Ghế chờ GC01M-3 3.007.000 VND
Ghế chờ GC01M-2
Ghế chờ GC01M-2 2.339.000 VND