Nhà máy sản xuất

Công Ty nội thất 190 là đơn vị tiên phong trong việc sản xuất các sản phẩm nội thất thân thiện với môi trường không chỉ được biết đến với nhiều sản phẩm nội thất nổi tiếng, có uy tín và chất lượng được người tiêu dung và được các tổ chức quốc tế công nhận mà còn là một trong số những Công Ty hết sức thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm chủ lực của Công ty:

                       - Ghế văn phòng

                     - Bàn làm việc văn phòng

                     - Tủ tài liệu văn phòng

Công Ty luôn xem môi trường là một vấn để quan trọng cần được xem xét và quan tâm giải quyết triệt để. Điều này có thể thấy rõ ở hệ thống xử lý chất thải, của Công Ty. Các chất thải công nghiệp qua một quá trình xử lý khép kín sẽ  được lọc bỏ những chất độc hại và trở nên an toàn với môi trường.

Tin liên quan